تعرفه خدمات عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

آژانس دیجیتال آریامدیا

عکاسی صنعتی از محصول هر فریم در استودیوهزینه ورودی ۵۰۰٫۰۰۰ تومانهر فریم ۳۰۰٫۰۰۰ تومان
عکاسی خلاقانه و ترکیبی از محصول در استودیوهزینه ورودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومانهر فریم ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
عکاسی از محصولات براق یا شفافهزینه ورودی ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومانهر فریم ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
عکاسی از محصول با مدلهزینه ورودی ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومانهر فریم ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
عکاسی از محصولات بزرگ – حداقل ۳ محصولهزینه ورودی ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومانهر فریم ۳۰۰٫۰۰۰
عکاسی معماری – حداقل فریم انتخابی ۱۰ عددهزینه ورودی ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومانهر فریم ۲۰۰٫۰۰۰
عکاسی از خط تولید 3.000.000 تومان
عکاسی از فضای اداری1.500.000 تومان

* برای پروژ های خارج از تهران ۲۰ درصد افزایش قیمت و هزینه ایاب و ذهاب اضافه میگردد.