تعرفه خدمات گرافیکی

آژانس دیجیتال آریامدیا

کلاس Aکلاس B
طراحی لوگو2.500.000 (سه اتود) تومان750.000 ( تک اتود)
بازسازی لوگو500.000200.000
طراحی ست اداری (کارت ویزیت-سربرگ-پاکت)1.500.000 (دو اتود)700.000 ( تک اتود)
طراحی ساک دستی1.500.000 (دو اتود – طراحی تیغ)750.000 ( تک اتود)
طراحی فولدر2.000.000 (دو اتود – طراحی تیغ)800.000 ( تک اتود)
طراحی تبلیغات محیطی3.000.000 (دو اتود)800.000 ( تک اتود)
طراحی استند800.000 (دو اتود)400.000 ( تک اتود)
طراحی بسته بندی3.500.000 (دو اتود)1.000.000 ( تک اتود)
طراحی کاتالوگ هر لت200.000 (دو اتود)100.000 ( تک اتود)
طراحی جلد کاتالوگ750.000 (دو اتود)250.000 ( تک اتود)
طراحی بنر اینترنتی750.000 (دو اتود)200.000 ( تک اتود)
طراحی پست یا استوری اینستاگرام350.000 (دو اتود)100.000 ( تک اتود)