تعرفه ساخت آگهی تلویزیونی – تیزر تبلیغاتی

آژانس دیجیتال آریا مدیا

رئالرئالرئالرئالرئال
کلاس Aکلاس Bکلاس Aکلاس Bکلاس A
مشاوره رایگانمشاوره رایگانمشاوره رایگانمشاوره رایگانمشاوره رایگان
سناریو اختصاصیسناریو اختصاصیسناریو اختصاصیسناریو اختصاصیسناریو اختصاصی
سطح کیفی تلویزیونیسطح کیفی تلویزیونیسطح کیفی تلویزیونیسطح کیفی تلویزیونیسطح کیفی تلویزیونی
استاندارد NYFAاستاندارد NYFAاستاندارد NYFA
اصلاح رنگ سینماییاصلاح رنگ سینماییاصلاح رنگ سینماییاصلاح رنگ سینماییاصلاح رنگ سینمایی
ساخت موزیک انحصاریموزیک آرشیویساخت موزیک انحصاریموزیک آرشیویساخت موزیک انحصاری
استفاده از بازیگر و مدل حرفه ای آشنااستفاده از بازیگر حرفه ایاستفاده از بازیگر و مدل حرفه ای آشنااستفاده از بازیگر حرفه ایاستفاده از بازیگر و مدل حرفه ای آشنا
دوربین سینماییدوربین حرفه ایدوربین سینماییدوربین حرفه ایدوربین سینمایی
تجهیزات حرکتی پیشرفته :
جیب، ریل، گیمبال، پنتر
تجهیزات حرکتی مورد نیازتجهیزات حرکتی پیشرفته :
جیب، ریل، گیمبال، پنتر
تجهیزات حرکتی مورد نیازتجهیزات حرکتی پیشرفته :
جیب، ریل، گیمبال، پنتر
کلیه عوامل سینماییعوامل حرفه ایکلیه عوامل سینماییعوامل حرفه ایکلیه عوامل سینمایی
استوری بورداستوری بورداستوری بورداستوری بورداستوری بورد
نورپردازی سینمایینورپردازی حرفه اینورپردازی سینمایینورپردازی حرفه اینورپردازی سینمایی
صدابرداری سر صحنهصدابرداری سر صحنهصدابرداری سر صحنه
لوکیشن عمومیلوکیشن عمومیلوکیشن عمومیلوکیشن عمومیساخت دکور اختصاصی
تصویربرداری هواییتصویربرداری هواییتصویربرداری هوایی
50.000.000 تومان25.000.00080.000.00045.000.000