تعرفه ساخت تیزر معرفی محصولات

آژانس دیجیتال آریامدیا

رئالرئالرئال و موشن گرافیکرئال و موشن گرافیکخاص و سفارشی
کلاس Aکلاس Bکلاس Aکلاس Bکلاس A
مشاوره رایگانمشاوره رایگانمشاوره رایگانمشاوره رایگانمشاوره رایگان
تا ۵ محصولتا ۱۰ محصولتا ۵ محصولتا ۱۰ محصولحداقل ۱ محصول
سطح کیفی تلویزیونیسطح کیفی تلویزیونیسطح کیفی تلویزیونیسطح کیفی تلویزیونیسطح کیفی تلویزیونی
استاندارد NYFAاستاندارد NYFAاستاندارد NYFA
اصلاح رنگ سینماییاصلاح رنگ سینماییاصلاح رنگ سینماییاصلاح رنگ سینماییاصلاح رنگ سینمایی
موزیک آرشیویموزیک آرشیویموزیک آرشیویموزیک آرشیویساخت موزیک انحصاری
استفاده از بازیگر
دوربین حرفه ایدوربین حرفه ایدوربین حرفه ایدوربین حرفه ایدوربین سینمایی
تجهیزات حرکتی پیشرفتهتجهیزات حرکتیتجهیزات حرکتی پیشرفتهتجهیزات حرکتیتجهیزات حرکتی پیشرفته
نورپردازی حرفه اینورپردازی حرفه اینورپردازی حرفه اینورپردازی حرفه اینورپردازی حرفه ای
صدابرداری سر صحنه
تصویربرداری ۳۶۰ درجه
20.000.000 تومان20.000.000 تومان30.000.000 تومان30.000.000 تومان