تعرفه ساخت فیلم تبلیغاتی (اداری فروشگاهی)

آژانس دیجیتال آریامدیا

رئالرئالرئال و موشن گرافیکرئال و موشن گرافیکخاص و سفارشی
کلاس Aکلاس Bکلاس Aکلاس Bکلاس A
مشاوره رایگانمشاوره رایگانمشاوره رایگانمشاوره رایگانمشاوره رایگان
سطح کیفی تلویزیونیسطح کیفی تلویزیونیسطح کیفی تلویزیونیسطح کیفی تلویزیونیسطح کیفی تلویزیونی
اصلاح رنگ حرفه ایاصلاح رنگ حرفه ایاصلاح رنگ حرفه ایاصلاح رنگ حرفه ایاصلاح رنگ حرفه ای
موزیک آرشیویموزیک آرشیویموزیک آرشیویموزیک آرشیویساخت موزیک اختصاصی
مصاحبهمصاحبهمصاحبه
دوربین حرفه ایدوربین حرفه ایدوربین حرفه ایدوربین حرفه ایدوربین سینمایی
تجهیزات حرکتی پیشرفته :
جیب، ریل، گیمبال، پنتر
عوامل حرفه ایعوامل حرفه ایعوامل حرفه ایعوامل حرفه ایعوامل سینمایی
نورپردازینورپردازینورپردازی حرفه ای
صدابرداری سر صحنهصدابرداری سر صحنه
تصویربرداری هواییتصویربرداری هوایی
تصویربرداری ۳۶۰ درجهتصویربرداری ۳۶۰ درجهتصویربرداری ۳۶۰ درجه
تا دو خروجییک خروجیتا دو خروجیتا یک خروجیتا n خروجی
تا یک روز تصویربرداری در تهرانتا یک روز تصویربرداری در تهرانتا یک روز تصویربرداری در تهرانتا یک روز تصویربرداری در تهران
7.000.000 تومان4.000.00010.000.0005.500.000